Foto: Elin Høyland

Fredriksen restrukturerer Frontline

Oppretter nytt selskap som skal ta over gjeld og hente inn 1,4 milliarder kroner i egenkapital.

Einar Takla

Publisert: 06.12.2011 - 09:11 Oppdatert: 06.12.2011 - 10:29

Storaksjonær John Fredriksen stiller med over en halv milliard dollar, som tilsvarer 2,9 milliarder kroner, i garantier for å restrukturere det hardt prøvede tankrederiet Frontline. Ved hjelp av garantiene vil rederiet gjennomføre den varslede restruktureringen, opplyser selskapet i en børsmelding tirsdag.

Restruktureringen blir gjort ved at et nytt selskap, Frontline 2012, overtar store deler av Frontlines nybyggingsprogram og gjeldsforpliktelser. Samtidig har Frontline forhandlet seg frem til lavere leiepriser for skipene som er eid av blant annet det John Fredriksen-kontrollerte selskapet Ship Finance.

Reduserer gjeld og forpliktelser
Etter restruktureringen vil de anslåtte, daglige breakeven-ratene for Frontlines supertankere (VLCC-er) bli redusert fra 25.600 dollar til 17.600 dollar, mens Suezmax-skipene vil få redusert den daglige breakeven-raten fra 20.800 dollar til 12.800 dollar.

- I denne veldig vanskelige situasjonen er vi ekstremt fornøyd med forståelsen og fleksibiliteten som våre store banker og motparter har vist. Vi føler at en betydelig oppside vil bli beholdt for Frontlines eksisterende aksjonærer gjennom en massiv reduksjon av gjeld og nybyggingsforpliktelser som den foreslåtte løsningen vil gi, sier Forntline-sjef Jens Martin Jensen meldingen fra selskapet tirsdag.

- Med de restrukturerte breakeven-ratene vil Frontline være ekstremt godt posisjonert til å møte utfordringene som det nåværende tilbudsoverskuddet av tankskip har skapt, og vil også dra fordeler av en bedring i tankmarkedet fremover, legger han til.

Frontline-aksjen (FRO) stiger 28 prosent til 25,90 kroner på Oslo Børs tirsdag. Aksjen er likevel ned 83 prosent siden nyttår.

Forslaget fra Frontline-styret innebærer blant annet at det blir opprettet et nytt selskap som overtar deler av Frontlines forpliktelser på nybygg, flere skip, samt gjeldsforpliktelser:

* Et nytt selskap, Frontline 2012, vil bli etablert og registrert på OTC-listen i Oslo.
* Frontline 2012 vil overta fem kontrakter på VLCC-nybygg (supertankere), seks moderne VLCC-er og fire moderne Suezmax-tankere fra Frontline til markedsverdi. Verdien av disse skipene er ifølge uavhengige vurderinger på 1,121 milliarder dollar, opplyser selskapet i meldingen.
* I tillegg vil Frontline 2012 overta 666 millioner dollar i bankgjeld som er knyttet til nybyggene og skipene, og ytterligere 325,5 millioner i forpliktelser til nybygg.
* Frontline vil også bli betalt for arbeidskapital som er knyttet til eiendelene som blir kjøpt.

Frontline 2012 skal hente inn 250 millioner dollar, som tilsvarer rundt 1,4 milliarder kroner, i egenkapital gjennom en emisjon.

* Frontline 2012 planlegger å hente inn 250 millioner dollar i egenkapital. Frontline vil stille med 10 prosent av denne kapitalen.
* Hemen Holding, et investeringsselskap kontrollert av John Fredriksen, garanterer fullt ut for emisjonen. Denne garantien forutsetter imidlertid at Frontline kommer frem til en endelig løsning med bankene og andre store motparter.
* Ifølge meldingen vil Frontline og Fredriksen gi fortrinnsrett til eksisterende aksjonærer i Frontline til å delta i emisjonen i Frontline 2012.
* Kapitalen fra emisjonen skal brukes til å finansiere skipene og kontraktene på nybyggene som overtas fra Frontline, til arbeidskapital, nedbetaling av gjeld, generelle selskapsformål og kontantbeholdning.

Garanterer for en halv mrd dollar
John Fredriksens investeringsselskap Hemen Holding gir totalt 505,5 millioner dollar i garantier i forbindelse med restrukturereringen av Frontline og etableringen av Frontline 2012. Disse garantiene gjelder frem til 31. desember i år, og er gitt under forutsetning om at restruktureringen blir godkjent før denne datoen.

Fredriksen vil gjennom Hemen Holding gi en garanti på 250,5 millioner dollar for å få på plass fremmed- og egenkapital slik at nybyggingsprogrammet kan fortsette. I tillegg vil Hemen gi en garanti på 30 millioner dollar for å tilfredsstille minimumskravene til kontantbeholdningen i Frontline 2012.

Hemen har godtkjent at en kompensasjon for disse garantiene skal betales i aksjer i selskapet.

Reduserer leiekostnadene
Frontline har samtidig oppnådd enighet med sine største motparter om reduksjon i leiekostnadene i perioden 2012 til 2015. Dette inkluderer en reduksjon fra Ship Finance på 6.500 dollar per dag for alle skip. Frontline vil betale Ship Finance en kompensasjon på 106 millioner dollar.

Dersom løsningen blir godkjent vil det gi Frontline en betydelig styrke til å overholde sine forpliktelser og møte utfordringene som det veldig svake tankmarkedet har ført til, opplyser styret i meldingen.

Samlet sett vil restrutkureringen gi følgende effekter for Frontline:

* Frontline reduserer flåtestørrelsen fra 50 til 40 skip.
* Kontantbeholdningen blir økt med rundt 125 millioner dollar.
* Forpliktelsene til nybygg blir redusert fra 437,9 millioner til 112,4 millioner dollar.
* Bankgjelden blir redusert fra 679 millioner dollar til 13 millioner dollar.
* Bruttoforpliktelsene for leie av skip vil bli redusert med 336 millioner dollar i perioden fra 212 til 2015.

«Løsningen med å selge en begrenset andel av selskapets eiendeler vil hindre en tungt utvannende emisjon og dermed beholdes en stor oppside for de eksisterende Frontline-aksjonærene dersom markedet bedrer seg i året som kommer», mener styret.

Etter restruktureringen vil Frontline ha en solid kontantbeholdning, være blant de best posisjonerte tankrederiene selv om markedet skulle fortsette å være svakt, mener styret. Inntil det kommer klarere tegn på bedring i markedet vil Frontline være forsiktig og rette oppmerksomheten mot ressursene som blir brukt på eksisterende aktivitet, understrekes det.

Les også:

- Vi sitter i dag i en vanskelig situasjon

Frykter for Frontlines fremtid

DNB sikker på at Frontline blir konsolideringsvinner

DNB: Har under 300 millioner kroner i Frontline-gjeld

Frontline må «se på hvordan de skal overleve 2012»

Frontline kan leve med å bryte lånebetingelser

- Mange halte og blinde i tankmarkedet om dagen

Tips en venn

Abonnér på vårt nyhetsbrev

Motta RSS Tips en venn Del saken Skriv ut