ANNONSE

Regnskapstall og nøkkelpersoner

Kvartalstallene til REC torsdag begeistret markedet og sendte Rec-aksjen opp over 10 prosent.

Presentasjonen selskapets ledelse holdt torsdag morgen viser imidlertid at Rec står foran forpliktelser og nedstengningskostnader på over 1,7 milliarder kroner i forbindelse med nedleggelsene av de norske fabrikkene.

Recs egne tall viser at de forventer 438 millioner kroner i kontantutlegg på denne siden av nyttår og 500 millioner kroner deretter. I tillegg kommer leasingforpliktelser på 778 millioner. Alt dette i forbindelse med de norske fabrikkene og nedleggelsen av disse.

1,7 milliarder kroner tilsvarer mer enn hele kriseemisjonen selskapet er i ferd med å gjennomføre. Denne emisjonen på 1,67 milliarder kan dermed bli fullstendig oppspist av kostnadene ved å stenge fabrikkene i Norge.

Fjerner garantiansvar

Selskapet skriver i sin kvartalspresentasjon at de jobber med å endre låneavtalene med bankene,slik at det ikke lenger eksisterer noe garantiansvar mellom resten av Rec-konsernet og Rec Wafer Norway, datterselskapet som har disse forpliktelsene. 

Den andre gruppen långivere, obligasjonseierne, har ifølge presentasjonen allerede akseptert en slik endring i sine låneavtaler.

Når alle disse endringene er gjennomført, er «Rec ikke forpliktet til å fortsette finansieringen av Rec Wafer Norway», heter det i presentasjonen. I praksis har da det gjenværende Rec intet ansvar for forpliktelsene i Rec Wafer Norway.

Motparten i leasingkontrakten på nesten 800 millioner kroner, og kontraktsmotpartene i det Rec rapporterer som 763 millioner kroner i «ufordelaktige kontrakter». Motpartene vil da ikke kunne gå tilbake på det gjenværende Rec-konsernet, skulle Rec Wafer Norway velge ikke å betale forpliktelsene sine.

Skulle dette skje, vil underleverandører og kontraktsmotparter risikere ikke å få oppgjør fra kravene de har mot Rec.

Ønsker alle muligheter åpne

Recs direktør for investorkontakt, Mikkel Tørud, sier at selskapet ønsker å ha alle muligheter åpne.

- Vi må se på alle alternativer for å redusere de fremtidige kostnadene ved nedstengingen av fabrikkene i Norge, sier Tørud til E24.

- Vi har fått frigitt Rec Wafer Norge som garantist i låneavtalene. Det er etter dette ikke et krav fra våre lånegiverne til at Rec skal sikre finansieringen av dette selskapet, forklarer Tørud.

- Kan du garantere at Rec vil gjøre sitt ytterste for at ingen kunder eller leverandører skal tape penger på Rec i denne prosessen?

- Jeg kan ikke kommentere dette noe mer om det enn jeg allerede har sagt.

Heller ikke styreformann Jens Ulltveit-Moe vil utdype problemstillingen overfor E24.

- Endrer dere nå låneavtalene slik at dere i teorien kan kjøre Rec Wafer Norway konkurs, og la underleverandører og kunder sitte igjen med regningen?

- Dette har jeg ingen kommentar til.

- Kan du garantere at REC vil gjøre sitt ytterste for at ingen kunder eller leverandører skal tape penger på REC i denne prosessen?

- Ingen kommentar.

Kutte finansieringen

Aksjeanalytiker Sondre Dale Stormyr i Swedbank First Securities mener Rec vurderer å strupe finansieringen av Rec Wafer Norway.

- De meldte i forbindelse med refinansieringen at de ser på muligheten for å stoppe fundingen av Rec Wafer Norway og «defaulte» enheten (kjøre selskapet i mislighold, red. anm.).

- Dette er en mulighet for å redusere kostnadene og en del av leasingforpliktelsene for Rec Wafer i forbindelse med nedleggelsen av denne virksomheten, sier Dale Stormyr til E24.

Dette vil redusere de gjenværende forpliktelsene, mener analytikeren:

- Hvis de velger dette alternativet, vil det være en kanal for å redusere leasingforpliktelsene, og noen av de andre nedstengingsforpliktelsene for det gjenværende Rec.

Noen andre må dermed ta regningen.

- Hvis disse forpliktelsene «forsvinner» så betyr det vel at noen taper penger?

- Hvis forpliktelsene ikke overholdes, må noen følgelig ta disse tapene. I et slikt tilfelle vil det da bli kontraktsmotpartene.

Dale Stormyr vil ikke spekulere i konsekvensene en slik manøver vil kunne ha for omdømmet til Rec som selskap.

- Det ønsker vi ikke å spekulere i, men det er uansett en vanskelig situasjon for alle parter. Motparten ønsker selvfølgelig å se at forpliktelsene blir overholdt, men alle som inngår slike kontrakter vet at det er en risiko for at slikt skjer.

- Markedet kjenner risikoen

Dale Stormyr mener markedet er klar over risikoen med Rec:

- Ser man for eksempel på markedsprising av Recs øvrige obligasjonsgjeld, har markedet i lengre tid priset inn en risiko for at Rec ikke vil kunne overholde disse forpliktelsene 100 prosent.

Den mulige løsningen, kutt av finansieringen av Rec Wafer Norway, kommer ikke overraskende på Dale Stormyr:

- Når vi vet hvilken situasjon dette selskapet og solsektoren er og har vært i, så er det naturlig at Rec snur hver stein for å finne løsninger for å kutte kostnader, avslutter Dale Stormyr.

Swedbank-analytikeren får støtte fra sin kollega Eirik Dahle i Pareto Securities.

- Rec har over tid tapt svært mye penger. I en slik situasjon er det naturlig at flere må ta et tap, ikke bare Rec, sier Dahle til E24.

LES OGSÅ:

Kommentarer

Vi ønsker dine argumenter og synspunkter velkommen på E24. Men før du kaster deg inn i debatten, tenk gjennom hvordan du ønsker å fremstå. Mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både dem og deg selv. Det handler om respekt og saklighet. Vennlig hilsen Per Valebrokk, redaktør E24.

Tjenesten er levert av Disqus.