KONKURS OG ØKONOMISK HJELP


Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene,stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene

Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene

Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene


Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene

Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap,informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene


Stiftelsen for Konkurs - og Økonomisk hjelp - Victoria Terrasse 5 - 0251 Oslo - Epost: post@konkurs-hjelp.com - Tlf: 984 608 47 - Faks: 21 55 88 55

eXTReMe Tracker

Vi ordner alt for deg!
Konkret og praktisk hjelp over hele landet ! Hvor du bor har ingen betydning! Vi ordner alt  per telefon, brev, mv.

Konkret og praktisk hjelp med økonomien over hele landet. Hvor du bor har ingen betydning! Vi ordner alt per telefon, brev, mv.


Fakturering

Fakturering av din bedriftsomsetning er avgjørende for din likviditet. Vi kan tilby en komplett faktureringstjeneste tilpasset ditt behov. La oss fakturere for deg. Vi vet hva slags krav til faktura som gjelder.


La oss fakturere for deg


Våre kunder kan levere ordregrunnlaget papirbasert eller elektronisk til oss for kontroll, utkjøring og utsending av faktura. Vi vil påse at alle krav til fakturadokumentet blir overholdt og selvsagt at moms behandlingen blir korrekt.


La oss fakturere for deg i etableringsfasen


Er du i en etableringsfase og har behov for å fakturere før ditt nye firma er ferdig registrert, kan vi fakturere dine varer og tjenester for deg inntil du har fått ditt organisasjonsnummer i Brønnøysund.


La oss fakturere for deg hvis du har flere arbeidsområder


Har du flere virksomhetsområder og av ulike grunner ønsker å skille ut faktureringen i en overgang fase eller ved testing av markedet. Kan vi tilby å fakturere for dine varer og tjenester.


La oss fakturere for deg hvis du ikke ønsker å opprette eget firma


Utfører du kun sporadiske oppdrag eller sesong betont næringsdrift og  som du ønsker å fakturere som næringsdrivende for å slippe vanlige skattetrekk satser. Kan vi fakturere disse varene og tjenestene for deg. Du bestemmer selv hvor pengene skal utbetales og hvordan pengene skal betales til deg.
Fakturere selv?


Ønsker du å fakturere selv kan man bruke gratis programmer, som det finnes mange av på internett.

Disse kan du laste ned på din datamaskin og bruke online og offline. Vi har også testet ut flere nettbaserte faktura programmer som kan sende faktura via epost eller via vanlig epost.


Her er en oversikt over fakturaprogramm som er testet ut og som vi kan anbefalle:


Fakturo.no - Nettbasert


Faktum faktura - Lastest ned på din datamaskin


Tripletex.no - Nettbasert


Sendregning.no - Nettbasert


Krav til faktura


Forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer.

Dato for utstedelse.

Selgers navn, samt organisasjonsnummer etterfulgt av MVA dersom man er registrert i merverdiavgiftsmanntallet.

Kjøpers navn, samt adresse eller organisasjonsnummer.

Spesifisert beskrivelse av varen eller tjenesten som er kjøpt.

Leveringstidspunkt.

Leveringssted.

Vederlag og betalingsforfall


Eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen. Norsk merverdiavgift skal alltid angis i norske kroner.

Avgiftspliktig og avgiftsfritt salg, samt salg som faller utenfor merverdiavgiftslovens område, skal framgå hver for seg og summeres særskilt. Det samme gjelder når salget avgiftsberegnes med forskjellige satser.

Hva må en faktura inneholde


Ved omsetning av varer og tjenester fra bokføringspliktige selskaper skal det utstedes salgsdokumentasjon (faktura, nota eller regning). Det stilles strenge krav til salgsdokumentasjonen. Dette trenger du ikke å tenke på som kunde hos FirmaHjelp Regnskap, men skal du fakturere selv må du være klar over dette.


Mange lager fakturaer i Excel, og dette er ofte en grunn til at bokettersynet starter, så pass alltid på at dine fakturaer oppfyller alle krav.

Kontakt en bedrift rådgiver direkte her - Mobil: 450 61 747


Passer for:

Konsulenter  Selgere  selvstendige næringsdrivende  Sessong arbeidere  Tømrer Snekkere  Rørleggere Skift arbeider  underkontraktører  bud  transport  forfattere  journalister  m.m.