KONKURS OG ØKONOMISK HJELP


Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene,stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene

Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene

Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene


Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene

Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap,informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene


Stiftelsen for Konkurs - og Økonomisk hjelp - Victoria Terrasse 5 - 0251 Oslo - Epost: post@konkurs-hjelp.com - Tlf: 984 608 47 - Faks: 21 55 88 55

eXTReMe Tracker

Vi ordner alt for deg!
Konkret og praktisk hjelp over hele landet ! Hvor du bor har ingen betydning! Vi ordner alt  per telefon, brev, mv.

Konkret og praktisk hjelp med økonomien over hele landet. Hvor du bor har ingen betydning! Vi ordner alt per telefon, brev, mv.


Et NUF-selskap kan ikke eksistere uten et hovedselskap i utlandet. Vanligvis og den mest kjente Nuf formen settes opp fra England da denne Nuf formen er mest kjent og oppfattes mer tryggere. Det er et av landet i Europa med best vilkår.


Dette er basert på en generell vurdering og vil ikke nødvendigvis være det optimale for alle. Reglenden vurderes og endres i de ulike landene hele tiden. Spesielt i landene innefor EU/EØS, hvor man har en mer og mer utjevning og likstilling av regelverket.

Dette betyr for deg at du kan i realiteten velge hvilket som helst land innenfor EU/EØS og få de samme gunstige vilkårnene som i England.Under det engelske Limited selskapet lager vi en filial i Norge. Det er dette selskapet som har betegnelsen NUF. NUF-selskapet blir på alle måter å regne som et aksjeselskap i Norge og man får de samme rettigheter og den samme tryggheten som med et vanlig AS.


I England trenger man ikke mer enn £1 i aksjekapital i motsetning til i Norge hvor man må ha kr 30 000,-. Et NUF selskap har heller ikke per i dag revisjonsplikt dersom omsetningen er lavere enn kr 5 mill. De aller fleste av våre kunder har ingen aktivitet i England. Nuf Net tar seg av alle nødvendige innrapporteringer og andre formalia krav i England slik at du ikke behøver å tenke på det engelske aksjeselskapet overhodet, men kan konsentrere deg om driften i det norske selskapet.

Ønsker du ferdig registrert Nuf firma og ikke er avhengig av å velge et navn i England kan du bestille et til kr 2 900,-


Fordeler med et Nuf Firma:

Personer med konkurskarantene kan drive Nuf firma

Ingen personelig risiko ved konkurs. Rett til 100% sykepenger ved sykdom. Eiere av enkeltmannsforetak mottar kun 65% sykepenger uten tilleggsforsikring.Rett til dagpenger ved arbeidsledighet.Rett til dagpenger ved permisjon.Rett til å benytte statens skattefrie satser ved bilgodtgjørelse og reise / diett.Rett til å motta skattefri etter- og videreutdanning fra selskapet. Ansatte får også automatisk minstefradrag på sin personlige selvangivelse: Minstefradraget er et fradrag på skattbar inntekt som er 35% av din lønn begrenset oppad til 1,5 G (p.t. kr. 63 000)Starte firma - Starte firma med konkurskarantene

Bestill NUF selskap raskt og profesjonelt i dag. Alle forpliktelser til engelske myndigheter inkludert i prisen.

Totalpakke for å starte NUF selskap: Kr. 2 900,-

Du får en totalpakke med alle forpliktelser til Engelske myndigheter inkludert i prisen. Vi utfører disse i 1 år fra stiftelsesdato. Etter dette koster vedlikeholdet kr. 1 000,- per år, men du er selvsagt ikke bundet til dette.

Dette får du: Ved å starte NUF selskap får du nøyaktig de samme fordelene som et AS. Eieren har mulighet til å ansette seg selv, rett til sykepenger, rett til dagpenger, rett til minstefradrag og rett til å benytte statens skattefrie satser for reise, kost og losji. Og det er rimelig:

  • Personer med konkurskarantene kan drive firma
  • Samme rettigheter og trygghet som i et AS
  • Ikke krav til 30 000 i aksjekapital
  • Ikke krav til revisjon ved oms. under 5 mill.
  • Ikke krav til revisor i forbindelse med stiftelse
  • Trenger ikke et styre, kan være kun en person i selskapet
  • Interim utbytte. løpende utbytte i inneværende regnskapsår

Trenger du lån og kreditter anbefaler vi aksjeselskap fordi manglende krav til aksjekapital i LTD/NUF ikke skaper nødvendig tillit. Viktig å vite:

Stadig flere nordmenn oppretter Norskregistert Utenlandsk Foretak. Nesten 5000 nyregistreringer bare i 2011. I all hovedsak drives disse med aktivitet kun i Norge. Likevel er det krav om korrekt rapportering til morselskapet i utlandet. Uansett om det er aktivitet eller ikke. Les mer