KONKURS OG ØKONOMISK HJELP


Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene,stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene

Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene

Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene


Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene

Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap,informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene


Stiftelsen for Konkurs - og Økonomisk hjelp - Victoria Terrasse 5 - 0251 Oslo - Epost: post@konkurs-hjelp.com - Tlf: 984 608 47 - Faks: 21 55 88 55

eXTReMe Tracker

Vi ordner alt for deg!
Konkret og praktisk hjelp over hele landet ! Hvor du bor har ingen betydning! Vi ordner alt  per telefon, brev, mv.

Konkret og praktisk hjelp med økonomien over hele landet. Hvor du bor har ingen betydning! Vi ordner alt per telefon, brev, mv.


Virksomhetsoverdragelse - Sikring av verdier

Vi må ikke glemme at hovedhensikten med en overdragelse av virksomheten er å sikre at bedriften blir drevet videre på en god og forsvarlig mate. - Overføringen må ikke ødelegge virksomheten, og det er viktig å fokusere på løsninger som åpner for å ta vare på de verdiene som er bygget opp.

Det er nettopp det som er vår spesialitet.

En vellykket overdragelse dreier seg mye om psykologi: – Nettopp fordi det er så mange følelser og aspekter involvert. I tillegg er erfaringer fra tidligere, viktige når man utarbeider fremtidig strategi for det nye selskapet.

I de fleste situasjoner kan samme eier og styre drive firmaet videre. Den eneste forskjellen er at firmaet har et nytt organisasjons nummer. Er det elementer som du ikke ønsker overdratt til det nye firmaet kan du fastsette dette i overdragelse avtalen mellom gammelt og nytt selskap.

Hvilke verdier bør du overføre?

Overdragelsekontraktens ordlyd og klausuler er viktige momenter, sammen med timingen og gjennomføring av avtalen om overdragelse.

De viktigste verdiene som alltid bør overdras og som vil sikre den nye bedriftens fremtid er:

Kundeprteføljen - Driftstilbehør - Løsøre - Abonnement - Serviceavtaeler - leverandør avtaler - Agentur/franchise avtaler - Immateriale verdier

Vi anbefaller videre at avtalen og avtalens Verdi Tinglyses av kjøper/overdrager. Dette vil også vanskeligjøre bostyrer evne og vilje til å prøve å omstøte avtalen etter dekningsloven.

Vi hjelper deg I å formalisere alle avtaler mellom gammelt og nytt firma, samt sikre deg mot bivirkninger fra dekningslovens §§.


Vet du?

  • Du trenger ikke overdra alle ansatte. Du kan kun overdra enkelte.
  • Du overtar ikke eller overdrar ikke gjeld, herunder skatte gjeld til nytt firma.
  • Du kan fravike lån, leasing avtaler, skattegjeld, husleie kontrakter, pant settelser og andre begrensinger på din handlefrihet ved en virksomhetsoverdragelse.
  • Du kan overdra leasing biler, maskiner og ustyr hvis du ønsker det
  • Du kan overdra alle lønnsomme avtaler og legge igjen ulønnsomme avtaler i gammelt firma.
  • Du legge igjen sivile rettsaker, tvistesak og erstatningssaker i gammelt firma

Hvilke verdier har du?

I et selskap som senere går konkurs eller melder oppbud, bør fokusere på å kunne håndtere både den vekststrategien som ble lagt og profesjonalisering av den operasjonelle driften, kapitaltilgang og salgsapparat. En av våre oppgave er å definere kjerne verdiene, etablere effektive rutiner og sette fokus på den operative salgsorganisasjonen: – Resultatet er en bedrift som er vesentlig bedre etablert enn før overtakelsen, er mindre avhengig av å nedbetale på gjeld for å holde kreditorene unna terskelen på kontoret og som kan notere seg for en forventet vekst i 2012 og 2013.

Næringsdrivende er ikke spesielt flinke til å beskytte sine verdier før en konkurs!Eieren bør først gjennomføre en kartlegging av verdiene selskapet. Det fins mange typer verdier, hvorav noen er uregistrerbare. Som regel bør man sørge for å registrere de verdiene som lar seg registrere ved pant I kundeportefølje, kundefordringer, driftstilbehør, løsøre, serviceavtaler m.m. Ved sikring av verdier i et selskap som etter all sannsynlighet vil gå konkurs eller av andre grunner er påkrevd å melde oppbud.

Er det mange fallgruber man må ta hensyn til. Et av de viktigste verktøyene er dekningslovens bestemmelser som omhandler, de subjektive omstøtelsesregelen i dekningsloven § 5-9 og omstøtelse på objektivt grunnlag etter dekningslovens § 5-5. Herunder dekningslovens §§ Kap. 5

Med andre ord fines det mange fordeler og få ulemper. Følger du våre råd og veiledning, sikrer du din egen fremtid og vil ikke merke noe nevneverdig med at du etterhvert melder oppbud eller på annen måte avvikler ditt gamle firma