KONKURS OG ØKONOMISK HJELP


Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene,stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene

Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene

Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene


Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene

Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap,informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene


Stiftelsen for Konkurs - og Økonomisk hjelp - Victoria Terrasse 5 - 0251 Oslo - Epost: post@konkurs-hjelp.com - Tlf: 984 608 47 - Faks: 21 55 88 55

eXTReMe Tracker

Vi ordner alt for deg!
Konkret og praktisk hjelp over hele landet ! Hvor du bor har ingen betydning! Vi ordner alt  per telefon, brev, mv.

Konkret og praktisk hjelp med økonomien over hele landet. Hvor du bor har ingen betydning! Vi ordner alt per telefon, brev, mv.


Det du ikke vet om konkurs og oppbud

Det er ikke straffbart å gå konkurs, men dersom man har opp trett uforsvarlig er det fort gjort å få anmerkninger i skifteretten. I verste fall kan det føre til personlig straffesak og erstatning ansvar ved grov uaktsomhet. Vi hjelper deg i unngå klassiske fallgruver du må  unngå før du går konkurs. Daglig kan vi se konsekvensene av hva daglig leder og styreformann må gjennomgå. Våre saksbehandlere har lang erfaring fra konkurs saker, gjeld saker, skatte vesenet, bo-behandling og har fatt føle konkursens nerver og stress på kroppen til de enkelte.


Vi benyttet vår juridiske kompetanse for å hjelpe selskaper og enkeltpersoner søkte også råd via internett. Det er skrevet mye om lover og regler, men praktiske handlinger man bør gjøre før, under og etter en konkurs finnes det ingenting om.Alle kan gå konkurs!

Uansett hvor nøktern du er med pengebruken, uansett hvor dyktig du er som administrator, uansett hvor kjent du er som person, uansett hvor rik du er og uansett hvor dyktig du er som investor.

Blir summen av uheldige omstendigheter stor nok , direkte eller indirekte knyttet opp til din næringsvirksomhet eller deg som privatperson, vil en konkurs være uunngåelig.


Opptil 97,6 % av alle som går konkurs kan re-etablere nærings virksomheten før den gamle bedriften blir slått konkurs eller man selv velger å melde oppbud, grunnet tyngende gjeld.


I de tilfellene hvor den næringsdrivende er pro-aktiv og planlegger sin egen konkurs/oppbud. Vil man få en betydelig opp side ved at man får med seg alle verdier over i den re-etablerte nærings driften gjeldfri!.
Les mer.


Hva er konkurs

Konkurs innebærer at alle skyldneren's eiendeler blir beslaglagt under ett til fordel for fordringhaverne. Når ting retten har avsagt kjennelse om åpning av konkurs, mister skyldneren umiddelbart råderetten over sine eiendeler. Det betyr at man ikke lenger kan disponere over disse. Disposisjonsrett en overføres til konkursboet ved bobestyreren. Med eiendeler menes all formue, herunder kontanter, konti i bank, fast eiendom, biler, drifts tilbehør, utestående fordringer, inventar, osv. Man kan heller ikke betale gjeld eller ta imot oppgjør fra noen som skylder penger. Skyldneren kan heller ikke inngå avtaler på vegne av boet eller sette boet i gjeld så lenge bo behandlingen pågår.

Vellykket overdragelse av løsøre


Eiere  av Estetia overdrar verdier på 1,5 milliarder fra gammelt til nytt firma før det blir slått konkurs. Bobestyreren og kreditorene fortviler. Små muligheter for omstøtelse av overdragelsen.


Vi har kunnskap og ekspertise om problemene dine! Vi forstår de juridiske implikasjonene ved en konkurs.  Vi har lang bakgrunn og erfaring med domstolene og grådige bostyrere.

Alle verdier overdratt til nytt firma før konkurs


I den forbindelse overførte Atle Brynestad de tre selskapene Porsgrunds Porselænsfabrik, Hadeland Glassverk og Sea-Dream Yacht Club til det nye konsern selskapet 3 Norske, helt lovlig!!.

Tom Hugo Ottesen i Kvale & Co, som trolig blir bostyrer, sier til Finansavisen at disse transaksjonene neppe er omstøtelige.


Vår rådgivning har som siktemål å gi effektiv og praktisk anvendbar bistand og praktisk hjelp basert på førsteklasses juridisk kompetanse, bred erfaring og integritet. Vi forstår og har erfaring med §Dekningsloven og §Konkursloven. Les mer. med §Aksjeloven,Vil du slå ditt firma konkurs?

Oppbud
– debitors egen begjæring om konkursbehandling

Oppbud
Den som ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, kan begjære seg selv konkurs (oppbud). Det er et vilkår for konkurs at skyldneren er insolvent. Det betyr at skyldnerens verdier og inntekter ikke er tilstrekkelig til å dekke gjelden, og at betalingsudyktigheten ikke er forbigående.

Enhver virksomhet må forsøksvis ledes slik at insolvens ikke oppstår. Les mer.

Insolvens:
Insolvens betyr at skyldneren har problemer med å innfri sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller og er det grunnleggende kravet for å åpne en konkursbehandling, se konkursloven§ 60, jf. § 61. Insolvens består av to faktorer, insuffisiens og illikviditet, som begge må være oppfylt.

Insuffisiens
inntreffer når skylderens eiendeler ikke er tilstrekkelig til å dekke pådratt gjeld og illikviditet inntreffer når skylderen ikke er i stand til å betale sine forpliktelser ved forfall. Forutsettningen er at betalings vanskelighetene ikke er av forbigående karakter. Det foreligger ikke insolvens når skyldnerens eiendeler og inntekter tilsammen antas å kunne gi full dekning for skyldnerens forpliktelser, selv om oppfyllelsen av forpliktelsene vil bli forsinket ved at dekning må søkes ved salg av eiendelene.