KONKURS OG ØKONOMISK HJELP


Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene,stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene

Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene

Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene


Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene

Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap,informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene


Stiftelsen for Konkurs - og Økonomisk hjelp - Victoria Terrasse 5 - 0251 Oslo - Epost: post@konkurs-hjelp.com - Tlf: 984 608 47 - Faks: 21 55 88 55

eXTReMe Tracker

Vi ordner alt for deg!
Konkret og praktisk hjelp over hele landet ! Hvor du bor har ingen betydning! Vi ordner alt  per telefon, brev, mv.

Konkret og praktisk hjelp med økonomien over hele landet. Hvor du bor har ingen betydning! Vi ordner alt per telefon, brev, mv.


Vi ordner alt papirarbeid
Vi hjelper til med alt papirarbeid i forbindelse med stiftelse og registrering av norsk aksjeselskap. Mange prøver innledningsvis å gjøre denne jobben selv, men får ofte papirene i retur av Brønnøysundregistrene grunnet mangler og feil. På denne måten taper man tid som i verdi fort overstiger honoraret vårt flere ganger.

Vi utarbeider
Vi leverer en komplett AS registrering. Våre rådgivere tar seg av hele registreringsprosessen, og sender deg alle stiftelsesdokumenter raskt og effektivt samme dag. Alt du trenger å gjøre er å signere, åpne bankkonto og sette inn aksjekapitalen.

Kort leveringstid
Når vi mottar en bestilling fra deg, vil vi utføre nødvendige sjekker av din bestilling. Vi sjekker om ditt navneforslag er ledig og mulig å registrere. Deretter ser vi at din instruksjon er logisk. Skulle de være mangler vil vi alltid kontakte deg på telefon eller e-post for å få de nødvendige avklaringer.

Du signerer og returnerer dokumentene til oss
Du vil kjapt motta alle nødvendige dokumenter- ferdig utfylt, sammen med en lettfattelig bruksanvisning. Du / dere må signere dokumentene på anviste steder, for deretter å åpne en konto for aksjeselskap under stiftelse hos din bankforbindelse. På denne kontoen setter du inn egenkapitalen og overkursfondet i henhold bruksanvisningen. Du må be om å få en kvittering og kontoutskrift fra banken om at egenkapitalen er satt inn.

Revisorgodkjenning hjelper vi deg med.
Selv om det ikke lengre er krav til revisjon av årsregnskapet for mindre AS er det fortsatt et krav til at en revisor har godkjent aksjekapitalen i selskapet før det registreres i Brønnøysundregistrene. Denne godkjenningen er inkludert. Vi sikrer revisorgodkjenning og registrerer ditt selskap

Vi tar all nødvendig dialog og oppfølging med vår revisor og når de har godkjent aksjekapitalen vil vi registrere ditt selskap via Altinn. På den måten sikrer vi at etableringen går raskest mulig. Selskapet da være aktivt i løpet av 2 dager. Du vil motta firmaattest når registreringen er ferdig

Vi leverer en total pakke til næringsdrivende som trenger hjelp til å få registrert et aksjeselskap. Vi lager alle dokumenter og sikrer lovpålagt godkjenning av aksjekapital fra vår Revisor. Alt du trenger å gjøre er å signere papirene samt å sette inn egenkapitalen på 30 000 kr på din bedrifts konto.

FAKTA OM AKSJESELSKAP

Trenger du lån og kreditter?

Ved å stifte AS vil det være lettere å få lån eller kreditt i bank, selv om dette fortsatt er vanskelig med et nystartet selskap. Det er stort sett ingen som har noen usikkerheter rundt hva et AS er.

Da vil vi anbefale deg at du etablerer et aksjeselskap!

Revisjonsfritak for Aksjeselskap

Nå er det mulig for mindre AS å velge bort revisjon. Formelt skal det sendes inn korrekte dokumenter for at dette fritaket skal gjelde for ditt AS dersom ditt firma ble etablert før lovendringen, eller du ikke huket av for dette når du registrerte selskapet. Vi hjelper deg å kreve revisjonsfritak for ditt aksjeselskap.

Nyhet

Nå er det kun Kr 30 000,- i egenkapital. Etablering kostnadene kan trekkes fra aksjekapitalen.

Ved å etablere aksjeselskap får du en selskapsform med begrenset risiko og et profesjonelt skatteregime. Det er ikke lenger krav til revisor for aksjeselskap dersom omsetning er mindre enn 5 millioner kroner per år.