KONKURS OG ØKONOMISK HJELP


Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene,stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene

Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene

Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene


Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene

Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap,informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene


Stiftelsen for Konkurs - og Økonomisk hjelp - Victoria Terrasse 5 - 0251 Oslo - Epost: post@konkurs-hjelp.com - Tlf: 984 608 47 - Faks: 21 55 88 55

eXTReMe Tracker

Vi ordner alt for deg!
Konkret og praktisk hjelp over hele landet ! Hvor du bor har ingen betydning! Vi ordner alt  per telefon, brev, mv.

Konkret og praktisk hjelp med økonomien over hele landet. Hvor du bor har ingen betydning! Vi ordner alt per telefon, brev, mv.


Sjekk om ønsket firma navn er ledig

Før du bestiller ditt nye Nuf firma, vil vi anbefalle at du sjekker at det er ledig i England. Som oftes er det det men skulle ønsket firma navn ikke være ledig. Kan du f.eks. Legge til Norge eller Norway i firma navnet i England.

Dette vil spare deg for tid når du bestiller og du unngår at bestillingen kommer i retur. Fordi det finnes et annet selskap med samme navnet

Sjekk om ønsket firmanavn er ledig

Norsk avdeling av utenlandsk foretak/virksomhet (NUF)

Et utenlandsk foretak som ønsker å drive virksomhet i Norge, kan registrere en avdeling av det utenlandske foretaket i Norge.

Startes det en avdeling i Norge, er det utenlandske foretaket som er ansvarlig for virksomheten i den norske avdelingen. Dersom det ikke er ansatte i avdelingen, men det allikevel drives næringsvirksomhet, må man registrere en norsk representant som står personlig ansvarlig for skatter og avgifter.

Avdelingen vil normalt være skatte- og avgiftspliktig til Norge og må for øvrig forholde seg til det norske regelverket. Ansettes det personer fra utlandet, må det søkes om oppholdstillatelse for disse.  

Det er ingen egenkapitalkrav for etablering av en avdeling. Utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet i Norge har registreringsplikt i Foretaksregisteret. For å registrere virksomheten sender man inn skjemaet "Samordnet registermelding - blankett for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)" til Brønnøysundregistrene.

Følgende dokumentasjon må vedlegges og som du får levert fra oss når du bestiller:  

Det skal også oppgis norsk virksomhetsadresse. Husk at meldingen må underskrives for å bli godkjent. Meldingen skal underskrives av styre og daglig leder her i landet. Hvis dette ikke finnes, skal meldingen underskrives av den eller de som kan forplikte hovedforetaket ved signatur.

Bestill Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF)


Alle Nuf firma leveres på epost til den adressen du oppgir når du bestiller.

Nuf firma uten arbeidsgiver avgift fritak

Jeg faktureres på forskudd kr 999-  for denne tjenesten første år. Påfølgende år vil vedlikehold av ditt Nuf firma koste Kr 790,- pr. År som  belastes 2 året. Vedlikeholdet kan du utføre selv hvis du ønsker det. Du sparer da vedlikeholdskostnadene på Kr 790,- pr. År.
Jeg er klar over at det tilkommer et gebyr fra Brønnøysundregistrene på kr 2580,-. Dokumentene blir levert når fakturaen er betalt.  Jeg er inneforstått med at tjenesten er produksjon av standardiserte dokumenter for å stifte og registrere et engelsk Ltd selskap med tilhørende filial i Norge, samt vedlikehold av Ltd selskap.

Kjøp Nuf Firma uten arbeidsgiver avgift fritak nå!

Nuf firma med fritak fra arbeidsgiver avgift

Jeg faktureres på forskudd kr 999-  for Nuf firma og Kr 2 900,- for fritak fra arbeidsgiver avgift (engang's avgift) for denne tjenesten første år. Påfølgende år vil vedlikehold av ditt Nuf firma koste Kr 790,- pr. År som  belastes 2 året. Vedlikeholdet kan du utføre selv hvis du ønsker det. Du sparer da vedlikeholdskostnadene på Kr 790,- pr. År.
Jeg er klar over at det tilkommer et gebyr fra Brønnøysundregistrene på kr 2580,-. Dokumentene blir levert når fakturaen er betalt.  Jeg er inneforstått med at tjenesten er produksjon av standardiserte dokumenter for å stifte og registrere et engelsk Ltd selskap med tilhørende filial i Norge, samt vedlikehold av Ltd selskap.

Kjøp Nuf Firma med arbeidsgiver avgift fritak nå!