KONKURS OG ØKONOMISK HJELP


Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene,stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene

Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene

Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene


Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap, informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene

Konkurs hjelp, konkurs hjelp informasjon, Konkurs hjelp for firma, starte-as.no, konkurshjelp, økonomi hjelp, økonomisk hjelp, Viktig informasjon, Telefon, faks, epost, kontakt informasjon, om oss, , informasjon om oss, kilde, kilder, økonomi nyheter, ntb, nyheter, VIKTIG kontakt info, dagens konkurser, informasjon konkurs hjelp, informasjon økonomi hjelp, informasjon økonomisk hjelp, informasjon konkurs begjæring, informasjon konkurs varsel, dn.no, aftenposten.no, nrk.no, db.no, hegnar.no, e24.no, firmahjelp, altinn, bedin, vg.no, finansavisen, starte firma, start firma, konkurs råd, konkurs rådet, oppbud, skifterett, Varjag, advokat, nærringsforbud, konkurskarantene, stifte aksjeselskap,informasjon om konkurs økonomi hjelp starte firma, bedriftshjelp, virksomhet overdragelse, forretnings advokat, advokat, hvordan starte firma, starte firma kun kr 3000, starte firma kun kr 999,-, økonomi nyheter, konkurshjelp, konkurs advokat, Forretningsjus, konkurs advokat, advokat, bostyrer, forretningsadvokat, forretningsadvokater, forretningsadvokatene


Stiftelsen for Konkurs - og Økonomisk hjelp - Victoria Terrasse 5 - 0251 Oslo - Epost: post@konkurs-hjelp.com - Tlf: 984 608 47 - Faks: 21 55 88 55

eXTReMe Tracker

Vi ordner alt for deg!
Konkret og praktisk hjelp over hele landet ! Hvor du bor har ingen betydning! Vi ordner alt  per telefon, brev, mv.

Konkret og praktisk hjelp med økonomien over hele landet. Hvor du bor har ingen betydning! Vi ordner alt per telefon, brev, mv.


Alternativ for deg som vil ordne revisorbekreftelse og sende inn registreringen selv:

1. Gå i en bank og sett inn aksjekapitalen. Husk å ta med pass
     eller førerkort.

2. Be banken om attest på at beløpet er innbetalt


3. Gå til en revisor med bankattesten, og be om bekreftelse av
    åpningsbalansen.
    Husk! Revisorbekreftelsen er påkrevd selv  om AS-et ikke er
    revisjonspliktig.


4. Send alle papirene til Brønnøysund per post.


Når registreringen er i orden får du en firmaattest i posten. Vis firmaattesten i banken, som fjerner sperren på firmakontoen.

Aksjeselskap er den beste selskapsformen for sikkerhet, seriøsitet og optimalt skatteregime. Kapitalkravet er 30 000 kroner. Etableringskostnaden kan trekkes fra.

AS-pakken inneholder:


»  Protokoll fra stiftelsesmøte

»  Samordnet registermelding

»  Åpningsbalanse

»  Protokoll fra styremøte

»  Vedtekter

»  Revisorbekreftelse*

»  Elektronisk innsendelse*

*) Valgfritt om du vil ordne dette selv. Revisorbekreftelsen er påkrevd selv om AS-et ikke er revisjonspliktig

Aksjeselskap uten fritak fra Arbeidsgiver avgift

Jeg faktureres på forskudd Kr 1 500.- inkl. Mva for denne tjenesten. Jeg er klar over at det tilkommer et gebyr fra Brønnøysundregistrene på kr 5320,- og at du selv må ordne revisor for å bekrefte åpningsbalansen, med mindre du bestiller dette.

Dokumentene blir levert når fakturaen er betalt. Ved betaling med kredittkort blir dokumentene levert innen 2 timer

Jeg er inneforstått med at tjenesten er produksjon av standardiserte dokumenter for å stifte og registrere et aksjeselskap.

Jeg er inneforstått med at vi ikke ordner villighetserklæring og godkjennelse av åpningsbalanse som er nødvendig for å få et AS registrert i denne pakken med mindre dette er bestilt. Vi ordner ikke  løpende revisjon av regnskap med mindre det ikke er bestilt.

Stiftelsedokument og registrerings alternatier
Navn på firma du betaler for

Levering:
Ditt Norske aksjeselskap leveres på epost  2 timer regnet fra betaling er mottatt.

Alle dokumentene du trenger for å få åpne egenkapital konto, samt ordne revisorgodkjennelse av åpningsbalansen.


Forklaringer:

Fritak fra Arbeidsgiver avgift,

betyr at firmaet ditt blir registrert i en kommune i Norge som har
0 % i arbeidsgiveravgift for selskaper registrert på Svalbard. Innebærer at din juridiske forretnings adresse blir på Svalbard og at all post blir videresendt til den postadressen du ønsker. Du vil ikke merke forskjell på postgangen og motta post som om selskapet ditt var registrert andre steder i landet.


1 ½ års utsettelse på levering og betaling av merverdiavgift. Betyr at du leverer merverdiavgift oppgaven og betaler merverdiavgiften 1 ½ år etter du blir registrert i merverdiavgift manntallet. Dette er en tjeneste som tilbys kun nye bedrifter og er et tiltak for å stimulere etablering av nye foretak


Betal med faktura